De vGKN hopen op zaterdag 3 oktober 2015 in najaarszitting bijeen te komen in het kerkgebouw aan de Tolheksleane 41, 9249 NP Frieschepalen.

Het betreft een openbare vergadering waar ook u van harte welkom bent. Er wordt gezorgd voor koffie en thee, ook in de lunchpauze; wilt u zelf een lunchpakket mee nemen?

Namens de kerk van Frieschepalen-Siegerswoude,

Ds A.van Harten-Tip, actuarius vGKN

Agenda

Agenda voor de synodezitting van zaterdag 3 oktober 2015 te Frieschepalen, aanvang 9.30 uur

1. opening door de ontvangende kerk van Frieschepalen
2. appel nominaal
3. vaststelling van de agenda
4. verzoek van de vGK Harkema om verlening van preekconsent aan Br M.Claus; verslag door de deputaten ad examina en beoordeling van het preekvoorstel
5. vaststelling van de notulen van de synodezitting d.d.11-04-15
6. zaken n.a.v. de notulen, voor zover niet elders geagendeerd
a. Jaarboekje 2015/6; verschijning en verschijningsdatum volgende Jaarboekjes
b. Diverse vacatures
c. Gezamenlijke gebedspunten
d. Presentatie boekje Ds Snijder
e. Archiefbeheer
7. Instructies uit de kerken
8. Ingekomen en uitgegane post:
9. Voorstel behandeling doop en geloofsvernieuwing
10. Comitévergadering

PAUZE
Wilt u zelf een lunchpakket meenemen? Voor koffie en thee wordt gezorgd.

11. Meldpunt Seksueel Misbruik
12. Financiën
13. Kerk en Israël; CIS
14. Zending
15. Oecumene
16. Presentatie vGKNieuws
17. Mededelingen
18. Rondvraag
19. Vaststelling datum en plaats slotzitting van de synode.
Voorstel: D.V zaterdag 9 april 2016 te Noordwijk
20. Sluiting van de synodezitting door de praeses van de synode

 

Nieuws

KORT VERSLAG VAN DE SLOTZITTING VAN DE SYNODE VAN FRIESCHEPALEN-SIEGERSWOUDE IV (2022-2024) VAN DE (VOORTGEZETTE) GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, te Boelenslaan op zaterdag 7 oktober 2023

Lees meer...