Kort verslag van de verlengde zitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude III (2018-2020/2021) van de (voortgezette) Gereformeerde kerken in Nederland, in Boornbergum op 10 april 2021

Ds K.J. Bijleveld heette de aanwezigen welkom in deze vergadering, die wegens de landelijke beperkingen niet in de kerk van Boelenslaan, maar in een grote zaal van de kerk van Boornbergum-Kortehemmen en zonder gasten werd gehouden.
Namens de ontvangende kerk van Boelenslaan dankte Br M. Veenstra de kerk van Boornbergum-Kortehemmen voor de gastvrijheid. Hij opende de vergadering met het lezen van Openbaring 2:8-11 en ging na een korte meditatie voor in een gebed om Gods Zegen.
De synode werd in oktober 2020 gesloten. Gezien de beperkte mogelijkheden om samen te komen stelde het moderamen van de (vorige) synode aan de kerken voor om de synode te verlengen met een jaar, om de dringende zaken af te handelen, zodat D.V. in 2022 een nieuwe synode van start kan gaan. De vergadering stemde in met dit voorstel.
De notulen van de synodezitting van 3 oktober 2020 werden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de scriba.
Omdat vrijwel alle kerkelijke activiteiten stil liggen werd besloten dat het volgende Jaarboekje zal worden samengesteld na de opening van de volgende synode.
Er was afgesproken een ambtsdragerstoerusting te houden over ‘kerk-zijn in coronatijd’. Door de omstandigheden was het (nog) niet mogelijk om met een (grote) groep ambtsdragers samen te komen. Daarom werd besloten om bij de eerstvolgende mogelijkheid samen te spreken over wat er voor ons kerk-zijn valt te leren van de huidige periode.
Ds Bijleveld werd benoemd als consulent voor de vacante kerk van Frieschepalen-Siegerswoude.
Een aantal leden van de (opgeheven) kerk van Noordwijk besloot om als Vereniging verder te gaan, om o.a. de zomerzangavonden te kunnen voortzetten en Bijbelstudies en maandelijkse bijeenkomsten te houden. Quaestor Br Rienstra werd penningmeester. De website van de kerk van Noordwijk blijft actief.
In comité en in een goede sfeer werd een appèlzaak besproken. Naar aanleiding hiervan sprak de synode uit dat het goed is dat alle kerkenraden samen met de gemeente spreken over de Bijbelse principes voor de doop en met betrekking tot het huwelijk, ongehuwd samenwonen en andere relaties, een duidelijke Bijbelse visie hierop de formuleren en die vast te leggen in het beleidsplan. Daarnaast stimuleerde de synode de kerken om hun beleidsplan met zekere regelmaat tegen het licht van de Schrift en de maatschappelijke ontwikkelingen te lezen en zo nodig aan te passen.
Het ruilrooster 2022 voor de predikanten werd besproken en aangenomen.
Hoewel er geen gasten aanwezig waren bij deze synodezitting was er wel een nieuw vGKNieuws, dat over Afscheid gaat. Het is te bestellen via de actuarius (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). De redactie ontving de hartelijke dank van de synode voor het samenstellen van deze lezenswaardige uitgave.
De volgende synodezitting is D.V. zaterdag 2 oktober 2021 om 9.30 uur te Noordwolde.
Ds Bijleveld dankte allen voor de aanwezigheid en sloot de bijeenkomst met dankgebed.

 

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...