Op 6 april waren de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKN) bijeen voor de 2e synodezitting van de synode van Frieschepalen.

De ontvangende gemeente, de kerk van Boornbergum-Kortehemmen, opende de vergadering met een Bijbellezing uit Filippenzen 4. We kunnen veel zorgen hebben, als we kijken naar alles wat er om ons heen en met onszelf gebeurt, als we zien wat er allemaal in de kerken gaande is. We worden in dit Bijbelgedeelte opgeroepen alle dingen bij de Here te brengen. Hij staat centraal, ook als we in de vergadering willen spreken over het lichaam van Christus: de kerk. We zingen Gz. 465 “Van U zijn alle dingen, van U o God en Heer”. 

Na het gebed en het nagaan van de presentielijst werd de leiding van de vergadering over gedragen aan de praeses, ds. K.J. Bijleveld. 

De notulen worden vastgesteld, na een kleine wijziging. Afgesproken wordt dat het Jaarboekje voortaan alleen intern wordt verspreid, dit om vertrouwelijk om te gaan met persoonlijke gegevens van gemeenteleden i.v.m. de wet op de privacy. 

De Acta 2016-2018 worden gepresenteerd. 

De afgevaardigden van de verschillende deputaatschappen m.b.t. kerkelijke eenheid worden welkom geheten. Er zijn vertegenwoordigers aanwezig namens de N.G.K, de G.K.V. en de C.G.K. 

De deputaten van het Deputaatschap voor Kerkelijke Eenheid hebben geprobeerd alle kerken te bezoeken en hebben geluisterd naar wat er leeft in de kerkenraden. De uitkomsten worden gerapporteerd en er wordt een levendig gesprek gevoerd over de ontwikkelingen die gaande zijn in kerkelijk Nederland en onze plaats daarin als vGKN. Er wordt geconstateerd dat er samensprekingen zijn met diverse kerken van Gereformeerd belijden. Daar zijn we blij mee maar we weten nog niet waar deze toe gaan leiden. De kerken gaan hier plaatselijk verder over nadenken. Belangrijkste speerpunt zal zijn: “Biddend en getrouw aan Gods Woord als kerken en kerkverband de taken die de Here de vGKN en haar kerken heeft gegeven te blijven vervullen en elkaar hierbij vast te houden en te stimuleren”. 

Het is een diepe teleurstelling voor de vergadering wanneer de voorzitter van de kerkenraad van Harkema vertelt dat zij niet meedoen in dit hele proces. Harkema heeft buiten de kerkelijke orde om een eigen proces opgestart en de kerkenraad meent dat het voor deze kerk  het beste is zich aan te sluiten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten; binnenkort spreekt de gemeente zich hierover uit. De vergadering betreurt deze gang van zaken. 

De financiële situatie van het kerkverband is gezond. Het quotum kan daarom gehandhaafd blijven op  €10,- per persoon.

Bij het punt “Wel en wee uit de kerken” komen diverse zaken aan de orde. De zangavonden in Noordwijk zijn een te zware belasting voor steeds dezelfde mensen. Er is besloten dat er per ingang van het nieuwe seizoen niet meer gevraagd kan worden van deze broeders en zusters. De aandacht zal nu vooral liggen bij de radio uitzendingen en Bijbelstudie. De afgevaardigden betreuren met Noordwijk deze gang van zaken.  

Na dit ‘wee’ is er gelukkig ook ‘wel’ te melden: Er is een tentoonstelling in het witte kerkje in Boelenslaan, D.V. 14 t.m. 17 mei. Thema “Jeshua, de Messias en Israël, volk van Gods belofte”. Meer informatie is te vinden op de website van Boelenslaan en op de landelijke website www.vgkn.nl.

In de Stille week is er een tentoonstelling in de kerk van Boornbergum-Kortehemmen o.l.v. Joke Kant. Thema “Bijbelse taferelen in porselein”. 

Er is een nieuw deeltje van het vGKookboek in de maak. Deze keer zijn de hoofdgerechten aan de beurt. Smakelijke recepten, graag met even smakelijke foto’s kunnen worden opgestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het nieuwe vGKNieuws wordt gepresenteerd. Het thema is: ‘En het woord was…’. Het is te bestellen bij de actuarius (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Als datum voor de volgende vergadering wordt afgesproken D.V. zaterdag 5 oktober 2019 in Noordwijk.

De vergadering wordt besloten met dankgebed en het zingen van Ps. 150 “Tot Gods eer, Hij zij geprezen!”. 

 

Nieuws

KORT VERSLAG VAN DE SLOTZITTING VAN DE SYNODE VAN FRIESCHEPALEN-SIEGERSWOUDE IV (2022-2024) VAN DE (VOORTGEZETTE) GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, te Boelenslaan op zaterdag 7 oktober 2023

Lees meer...