De vGKN komen D.V. op zaterdag 9 april 2016 bijeen voor de slotzitting van de synode van Boelenslaan (2014-2016). Plaats van samenkomst is Het Trefpunt, aan de Schoolstraat 2, 2202 HJ Noordwijk aan Zee. De vergadering begint om 9.30 uur en is openbaar, met uitzondering van een kort comitégedeelte. Gasten zijn van harte welkom.


Agenda voor de synodezitting zaterdag 9 april 2016 te Noordwijk, aanvang 9.30 uur
1. opening door de ontvangende kerk van Noordwijk
2. appel nominaal
3. vaststelling van de agenda
4. vaststelling van de notulen van de synodezitting d.d.03-10-15
5. zaken n.a.v. de notulen, voor zover niet elders geagendeerd
6. Instructies uit de kerken
7. Ingekomen en uitgegane post
8. Verslagen
9. Financiën
10. 11.30 uur Presentatie ‘500 jaar Reformatie’ door Mevr. K.Apperloo-Boersma

12.15 uur: PAUZE
Wilt u zelf een lunchpakket meenemen? Voor koffie en thee wordt gezorgd.

11. Korte comitévergadering
12. Kerk en Israël; CIS
13. Zending
14. Meldpunt seksueel misbruik
15. Oecumene
16. Presentatie vGKNieuws
17. Mededelingen, w.o. ruilschema predikanten 2016 en 2017 en ambtsdragersconferentie 2016
18. Rondvraag
19. Vaststelling datum en plaats opening volgende synode
Voorstel: D.V zaterdag 8 oktober 2016 te Assen
20. Sluiting van de synode door de praeses van de synode