De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben al een lange geschiedenis. Deze kerken willen het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad verkondigen in de wereld van vandaag. Daarbij weten wij ons gebonden aan de Bijbel als Gods Woord, aan de drie algemene belijdenisgeschriften en aan de gereformeerde belijdenis.

Wij willen ons kerkzijn vormgeven volgens de Gereformeerde kerkorde. Op deze manier willen wij verbonden zijn en blijven met christenen in binnenland en buitenland die op diezelfde basis staan. Deze verbondenheid willen wij ook actief zoeken.

Nieuws

Persbericht

Noordwijk 9 april 2016

Met uitzicht op het verkeer en de bedrijvigheid buiten, kwam de synode van de vGKN in het Trefpunt te Noordwijk bijeen, voor het slot van de synodeperiode 2014-2016.

Lees meer...

De vGKN komen D.V. op zaterdag 9 april 2016 bijeen voor de slotzitting van de synode van Boelenslaan (2014-2016). Lees meer...